Sinteza modificari legislatice perioada 9-14 noiembrie 2020

In perioada 9 -14 noiembrie 2020 au fost facute o serie de modificari legislative privind legislatia fiscala si nu numai. Principalele modificari sunt urmatoarele:

  1. Legea nr. 248/2020 pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1079 din 13 noiembrie 2020)

2. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.977/2020 pentru modificarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice si a Regulamentului de organizare si funcționare a acesteia, precum si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete (M. Of. nr. 1074 din 13 noiembrie 2020)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *