Proiectul privind procedura de aplicare a esalonarii la plata a fost publicat de ANAF

ANAF a publicat pe site in data de 11.11.2020 proiectul privind procedura de aplicare a esalonarii la plata.

Conditiile ce trebuie indeplinite de debitor sunt urmatoarele:

a) sa depuna cerere pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, debitorul poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;

b) sa nu inregistreze obligatii bugetare restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

c) sa nu se afle in procedura faliment;

d) sa nu se afle in dizolvare;

e) sa aiba depuse toate declaratiile fiscale;

f) sa nu i se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala.

Esalonarea la plata se poate acorda pe o perioada de maxim 12 luni.

Mai jos regasiti documentul publicat pe site-ul www.anaf.ro

Document pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *