Indicatori care se pot interpreta pe baza bilantului

Obiectivul situatiilor financiare anuale il constituie furnizarea de informatii despre pozitia financiara, performanta financiara si fluxurile de trezorerie ale unei entitati, utile unei categorii largi de utilizatori.

Utilizand anumite elemente cuprinse in aceste situatii financiare se pot calcula o serie de indicatori financiari care permit analiza situatiei financiare a unei societati la un moment dat si compararea acesteia cu rapoartele specifice industriei din care face parte.

Indicatorii de bilant:

  1. Lichiditatea reflecta capacitatea firmei de a-si onora obligatiile pe termen scurt prin transformarea activelor curente (stocuri, creante, investitii pe termen scurt) in numerar, iar o companie lichida este aceea care genereaza suficient numerar din afacere, prin transformarea operatiunilor in numerar, pentru a-si onora platile curente exigibile.

Mod de calcul:

– LG = Active circulante / Datorii curente

Standardul indicatorului: 1 – 1,5

– LR = Active circulante – Stocuri / Datorii curente

Standardul indicatorului: 0,5 – 1

– LI = Disponibilitati / Datorii curente

Standardul indicatorului: 0,15 – 0,2

  • Solvabilitatea arata capacitatea unei intreprinderi de a-si acoperii datoriile (banca, furnizori, buget, etc.) prin valorificarea tuturor activelor sale. Un nivel de 70% (nivel standard aceptabil) inseamna de fapt ca 70% din activele societatii sunt finantate din datorii iar diferenta din capitaluri.

Sg= Active totale / Datorii totale

  • Gradul de indatorare reprezinta raportul dintre sursele imprumutate si capitalurile nete ale proprietarilor. Indicatorul reflecta raportul intre datorii si capitalurile actionarilor in formarea surselor de finantare.

Gi = Datorii mai mari de un an / Capitaluri proprii

  • Viteza de rotatie a activelor ne arata numarul de cicluri efectuate de activele totale in decursul unei perioade:

VrA= Cifra de afaceri / Active totale

  • Indicatori de profitabilitate

a)  Rentabilitatea capitalului angajat reprezinta profitul pe care il obtine persoana juridica din banii investiti.

Rc = Profit inainte de impozitare + plata dobanzii / Capitalul angajat

b)  Marja bruta din vanzari calculeaza marja obtinuta de companie din comercializarea marfurilor.

Mb = Profit brut din vanzari / Cifra de afaceri

Exista situatii in care, chiar daca veniturile din vanzarea marfurilor cresc semnificativ, cresc foarte mult si cheltuielile cu marfurile care duc la scaderea marjei brute din vanzari. Aceasta scadere scoate in evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa isi controleze cheltuielile cu marfurile, sau sa obtina pretul de vanzare optim.

Indicatori de performanta pe baza contului de profit si pierdere

a) Marja comerciala este principalul indicator al societatilor din comert si reprezinta si reprezinta, in acelasi timp, principala resursa de finantare a activitatii proprii, motiv pentru care este considerat elementul principal de apreciere a eficientei.

MC = Venituri din vanzarea marfurilor – Costul marfurilor vandute

b) Valoarea adaugata reprezinta surplusul de venit peste valoarea consumurilor provenite de la terti, respectiv plus-valoarea creata prin valorificarea resurselor tehnice, umane si financiare a intreprinderii. Exprimand aportul entitatii in ceea ce priveste productia de bunuri, Valoarea adaugata permite aprecierea structurii si metodelor de productie prin intermediul gradului de integrare (raport intre Valoarea adaugata si Cifra de afaceri), precum si dezvoltarea sau regresul activitatii.

VA = MC + Productia exercitiului – Consumuri provenite de la terti

c) Excedentul brut de exploatare acest indicator pune in evidenta resursa rezultata din activitatea economica si admite ca amortizarile si provizioanele sunt doar cheltuieli calculate nu si platite. Excedentul brut din exploatare este determinat inaintea deducerii amortizarii si provizioanelor.

EBE = Venituri de exploatare – Cheltuieli de exploatare

d) Rezultatul exploatarii pune in evidenta rezultatul degajat din activitatea curenta si repetitiva, luand in considerare si politica de amortizare, a deprecierilor si altor operatiuni sporadice (cedare active, donatii, sponsorizari sau amenzi). Acest indicator apare explicit in formularul Contul de profit si pierdere.

RE = Total venituri din exploatare – Total cheltuieli de exploatare

Rezultatul exploatarii masoara performantele industriale si comerciale ale unei intreprinderi.

e) Rezultatul financiar apare ca expresie a politicii de finantare adoptata de unitate. Operatiile cu caracter financiar sunt conexe celor de exploatare si detin o pondere importanta intr-o economie dezvoltata, deoarece reflecta aspecte privind investitii de capital.

        RF = Total venituri financiare – Total cheltuieli financiare

f) Rezultatul curent

RC = Rezultatul din exploatare + Rezultatul financiar

Acest indicator apare explicit in formularul “Contul de profit si pierdere”.

g) Rezultatul extraordinar reprezinta un sold al operatiilor extraordinare derulate de intreprindere intr-o anumita perioada de timp.

Se calculeaza astfel:

Rex = Venituri extraordinare-Cheltuieli extraordinare

h)Rezultatul exercitiului

Rezultatul brut este un sold intermediar care reflecta eficienta intregii activitati si se determina ca diferenta intre totalul veniturilor si totalul cheltuielilor.

Rezultatul net exprima marimea absoluta a rentabilitatii financiare cu care vor fi remunerati actionarii. Repartizarea rezultatului net trebuie sustinuta de existenta unor disponibilitati monetare reale. Profitul net care ramane nerepartizat constituie sursa de finantare proprie. Rezultatul net se calculeaza ca diferenta intre rezultatul brut si impozitul pe profit.

Analiza echilibrului financiar si a structurilor financiare

Ofera informatii utile in procesul decizional si reprezint a caracterizarea situatiei in care se gaseste intreprinderea in raport cu scopul propus

a) Analiza situatiei nete

Situatia neta reprezinta activul care nu este angajat in datorii si se determina astfel:   

 
              Sn = Total Active – Total datorii

b) Analiza fondului de rulment   

Fondul de rulment reprezinta o sursa permanenta de finantare a activelor circulante.

Fondul de rulment brut sau total reprezinta capitalul de lucru brut, altfel spus activele circulante

FRB = ACR

ACR = active circulante

Fondul de rulment net este echivalent cu capitalul de lucru net si egal valoric cu fondul de rulment permanent. Se calculeaza in partea de “jos” a bilantului

FRN = ACR – DC

DC = datorii curente

Fondul de rulment permanent reprezinta resursele pentru finantarea investitiilor pe termen lung. Situatia de echilibru financiar este cand FRP = 0. Situatia este buna cand FRP > 0, adica atunci cand capitalurile proprii depasesc activele pe termen lung. in cazul in care nu existi suficiente resurse (capitaluri proprii si credite pe termen mediu si lung) se utilizeaza din resursele curente pentru a acoperii investitiile facute. 

FR = CPRM – AIN

CPRM = CPR + DTL

CPRM = capitaluri permanente

CPR = capitaluri proprii

DTL = datorii pe termen lung

AIN = active imobilizate nete

Fondul de rulment propriu exprima masura in care surse proprii, lasate de actionari societatii, acopera investitiile pe termen lung realizate. Daca indicatorul este negativ inseamna ca societatea a folosit si alte surse pe termen lung (credite si amanarea la plata a furnizorilor si a altor datorii) pentru finantarea imobilizarilor.

FRPr = CPR – AIN

c) Analiza nevoii de fond de rulment

Este un indicator a carei marime este dependenta in mod direct proportional cu cifra de afaceri si poate fi previzionata in functie de politica viitoare a intreprinderii privind vanzarile.

     Reprezinta resursele necesare pentru finantarea activitatii curente. Situatia de echilibru financiar este cand NFR = 0. in practica situatia este buna cand NFR < 0, adica, atunci cand nu avem nevoie de alte surse pentru finantarea activitatii curente. Sursele sunt constituite din datorii curente.

NFR = (ACR – T) – DC

Unde :

T = trezoreria

DC = datorii curente

d) Analiza trezoreriei nete

in timp ce componentele nevoii de fond de rulment sunt legate de activitatea curenta si in special de activitatea de exploatare, cele ale trezoreriei nete sunt legate de operatiuni financiare pe termen scurt realizate de intreprindere.

Lichiditatea nu are un anumit prag, ci trebuie dimensionata la necesarul imediat de plati. Un cont de disponibilitati ridicate este necesar in perioada cand se achita salariile si retinerile aferente, se achita dividende si ramburseaza rate la credite

T = FRP – NFR

 Sunt numeroase categorii de persoane interesate de situatiile financiare ale unei companii, pornind de la manageri, si continuand cu furnizorii sai – parteneri comerciali, creditorii, investitorii si, nu in ultimul rand, institutiile statului. Desigur, tipul analizei difera semnificativ in functie de interesul fiecarei entitati:

ü Pe plan intern, managerii trebuie sa cunoasca pozitia financiara curenta a companiei (performanta si probleme) insa nu trebuie sa se opreasca aici, rolul lor continuand cu functiile de planificare (prin proiectii de situatii financiare) si control.

ü Un furnizor este in primul rand interesat de lichiditatea companiei, pentru ca drepturile sale sunt, in general, pe termen scurt si atunci capacitatea companiei de a plati e cel mai bine reflectata prin indicatorii de lichiditate.

ü Un creditor care, de obicei, imprumuta pe termene medii sau lungi contra unei remuneratii, este interesat mai mult de capacitatea companiei de a genera cash-flow pe termen mediu si lung in vederea acoperirii serviciului datoriei. in acest caz, acestia vor analiza in amanunt structura de capital a societatii (natura surselor de finantare), felul in care acestea sunt folosite (structura activelor), ciclul de conversie a numerarului si evolutia profitabilitatii.

ü Investitorii sunt interesati de evolutia profitabilitatii, volatilitatea sau stabilitatea si trendul acesteia in timp.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *