Plafonul pentru depunerea raportarilor semestriale a fost modificat de la 9 noiembrie 2020

Plafonul pentru depunerea situatiilor semestriale a fost modificat prin legea 238/2020, care modifica art. 28, alin. 2 – Legea contabilitatii.

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, doar de catre persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent.

Legea intra in vigoare la data de 9 noiembrie 2020.

Text integral lege 228/2020 – valabil la data de 12.11.2020

LEGE nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilitaţii nr. 82/1991

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

La articolul 28 din Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica şi va avea urmatorul cuprins:

“(2) Ministerul Finanţelor Publice poate stabili intocmirea şi depunerea la unitaţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice a situaţiilor financiare sau a unor raportari contabile şi la alte perioade decat anual, in cadrul exerciţiului financiar, doar de catre persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarşitul exerciţiului financiar precedent.”

Art. II

Legea contabilitaţii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile şi completarile ulterioare, precum şi cu modificarea adusa prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1041 din data de 6 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *