Modificare noua a Codului fiscal prin Legea 230 din 4 noiembrie 2020 – text lege integral

Data valabilitate 10.11.2020

LEGE nr. 230 din 4 noiembrie 2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1.La articolul 456, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

“(4) Impozitul pe cladirile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.”

2.La articolul 464, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins:

“(4) Impozitul pe terenurile aflate in proprietatea persoanelor fizice si juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durata de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, in cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplica in anul fiscal urmator celui in care este indeplinita aceasta conditie.”

Art. II

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1030 din data de 4 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *