Nota de receptie si constatare de diferente

Nota de receptie si constatare de diferente (NIR) (Cod 14-3-1A) serveste ca:

  • document pentru receptia bunurilor aprovizionate;
  • document justificativ pentru incarcare in gestiune;
  • document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Nota de receptie si constatare de diferente se foloseste ca document de receptie obligatoriu numai in cazul:

  • bunurilor materiale cuprinse intr-o facturasau aviz de insotire a marfii, care fac parte din gestiuni diferite;
  • bunurilor materiale primite spre prelucrare, in custodie sau in pastrare;
  • bunurilor materiale procurate de la persoane fizice;
  • bunurilor materiale care sosesc neinsotite de documente de livrare;
  • bunurilor materiale care prezintadiferente la receptie;
  • marfurilor intrate in gestiunile la care evidenta se tine la pret de vanzare.

In cazurile in care nu este obligatorie intocmirea NIR-ului, receptia si incarcarea in gestiune, dupacaz, si inregistrarea in contabilitate se fac pe baza documentului de livrare care insoteste transportul (factura, avizul de insotire a marfii etc.).

In cazul in care bunurile materiale sosesc in transe, se intocmeste cate un formular pentru fiecare transa, care se anexeazaapoi la facturasau la avizul de insotire a marfii.

In conditiile in care nu se inscriu datele valorice in Nota de receptie si constatare de diferente, este obligatoriu ca acestea sase regaseascaintr-un alt document justificativ care stau la baza inregistrarii in contabilitate a valorii bunurilor.

In situatia in care se constata diferente la receptie, entitatile trebuie sastabileasca prin proceduri proprii informatiile care trebuie safie inscrise in Nota de receptie si constatare de diferente (ex: cantitatea si valoare constatate plus/minus, persoanele care au facut receptia si alte mentiuni, in functie de necesitati).

Baza legala

OMFP 2634/2015

Vezi cum se completeaza corect si alte documente in sectiunea de documente contabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *