Modificari legislative cu incidenta fiscala din perioada 02.11.2020-7.11.2020

1. Legea nr. 222/2020 pentru abrogarea Legii nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati de productie, comert sau prestari de servicii ilicite si pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor (M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020)

 2. Legea nr. 223/2020 pentru simplificarea si debirocratizarea transferului de parti sociale si a varsarii capitalului social prin modificarea Legii societatilor nr. 31/1990 (M. Of. nr. 1018 din 2 noiembrie 2020)

 3. Legea nr. 230/2020 pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1030 din 4 noiembrie 2020)

 4. Legea nr. 238/2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991 (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

 5. Legea nr. 239/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

6. Legea nr. 241/2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

7. Legea nr. 242/2020 pentru modificarea si completarea art. 1 din Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri (M. Of. nr. 1041 din 6 noiembrie 2020)

 8. Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2948/2020 privind transmiterea situatiilor financiare trimestriale centralizate intocmite de institutiile publice la 30 septembrie 2020 si de modificare a Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.998/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare trimestriale si a unor raportari financiare lunare ale institutiilor publice in anul 2019, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice (M. Of. nr. 1020 din 3 noiembrie 2020)

9. Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3746/2020 privind organizarea si functionarea Registrului central electronic pentru conturi de plati si conturi bancare identificate prin IBAN si pentru aprobarea procedurii privind obligatia institutiilor de credit, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica de a furniza informatii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala (M. Of. nr. 1015 din 2 noiembrie 2020)

Sursa www.anaf.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *