Modificare cod fiscal impozit pe cladiri cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice – UPDATE 10.11.2020 – text lege

Valabil la data de 10.11.2020

LEGE nr. 241 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea alin. (1) al art. 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

La articolul 459 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“- Art. 459

(1)In cazul cladirilor cu destinatie mixta aflate in proprietatea persoanelor fizice, impozitul se calculeaza prin insumarea:

a)impozitului calculat pentru suprafata folosita in scop rezidential conform art. 457;

b)impozitului determinat pentru suprafata folosita in scop nerezidential, indicata prin declaratie pe propria raspundere, si cu conditia ca cheltuielile cu utilitatile sa nu fie inregistrate in sarcina persoanei care desfasoara activitatea economica, prin aplicarea cotei stabilite conform art. 458 asupra valorii impozabile stabilite conform art. 457, fara a fi necesara stabilirea valorii prin depunerea documentelor prevazute la art. 458 alin. (1).”

Art. II

Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2021.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

FLORIN IORDACHE

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1041 din data de 6 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *