Lege 238 din 6 noiembrie 2020 privind modificarea legii contabilitatii

Act normativ: LEGE nr. 238 din 6 noiembrie 2020 pentru modificarea art. 28 alin. (2) din Legea contabilitatii nr. 82/1991

Publicat: Monitorul Oficial cu numarul 1041 din data de 6 noiembrie 2020

Text lege:

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. I

La articolul 28 din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“(2) Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare sau a unor raportari contabile si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar, doar de catre persoanele care au realizat o cifra de afaceri mai mare decat echivalentul in lei a 1.000.000 euro la sfarsitul exercitiului financiar precedent.”

Art. II

Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu modificarea adusa prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

-****-

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,FLORIN IORDACHE
p. PRESEDINTELE SENATULUI,ROBERT-MARIUS CAZANCIUC

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1041 din data de 6 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *