HOTARARE nr. 117 din 26 octombrie 2020 privind amanarea calcularii penalitatilor de intarziere aferente neachitarii cotizatiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania

Update: 03.11.2020

HOTARARE nr. 117 din 26 octombrie 2020 privind amanarea calcularii penalitatilor de intarziere aferente neachitarii cotizatiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv

Text Hotarare publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1020 din data de 3 noiembrie 2020

In temeiul:

– art. 1 si 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

– art. 2 alin. (3) si (4), art. 13, 14, 15 si art. 30 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia, aprobat prin HotarArea Conferintei Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia nr. 2/2018;

– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia nr. 35/2014 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si firme de audit, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar, cu modificarile si completarile ulterioare;

– Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 52/2019 privind aprobarea Normelor privind sanctiunile aplicate auditorilor financiari si firmelor de audit in situatia neachitarii cotizatiilor datorate, cu completarile ulterioare;

– art. 4 din Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 51/2015 privind modalitatea de adoptare a hotararilor Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare,

Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din Romania, intrunit in data de 26 octombrie 2020, adopta prezenta hotarare.

Art. 1

Se aproba amanarea calcularii penalitatilor de intarziere aferente cotizatiilor datorate de membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, stabilite prin cap. III din Normele privind sanctiunile aplicate auditorilor financiari si firmelor de audit in situatia neachitarii cotizatiilor datorate, aprobate prin Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia nr. 52/2019, cu completarile ulterioare, pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Art. 2

in virtutea art. 1, pentru cotizatiile aplicabile membrilor Camerei Auditorilor Financiari din Romania (Camera) activi si nonactivi sau activi si nonactivi aflati in primul an de la momentul dobandirii calitatii de membru al Camerei, nu se vor aplica majorarile de intarziere si penalitatile aferente neachitarii cotizatiilor datorate, calculate pentru anii 2019 si 2020, la termenele stabilite prin reglementarile Camerei, pAna la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

Art. 3

Compartimentele din cadrul aparatului executiv al Camerei Auditorilor Financiari din RomAnia vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 4

Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al RomAniei, Partea I.

-****-

Presedintele Camerei Auditorilor Financiari din Romania,

Adrian Popescu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *