Cum se fac retinerile din salar daca un angajat are mai multe popriri, fiecare de 1/3 din venit?

EXEMPLU:

Daca un salariat are 4 popriri pe salar, fiecare de 1/3 din salariu, cum se fac retinerile corect?

SOLUTIE:

In cazul in care un angajat are mai multe popriri pe salar, fiecare cu cate 1/3 din salar, acestuia i se vor retine sumele datorate in conformitate cu Codul Muncii (Lege 53/2003).

Retinerile din salar nu pot fi operate decat daca sunt in conditiile prevazute de lege.

Reglementarea retinerilor din remuneratie sunt reglementate de art. 169 si art. 257 si indiferent de cate popriri pe salar are un angajat acestuia nu i se poate retine mai mult de jumatate din salariul net.

Extras art. 169 si art. 257 din Codul muncii, valabil la data de 10.11.2020

Art. 169

(1)Nicio retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege.

(2)Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata ca atare printr-o hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.

(3)in cazul pluralitatii de creditori ai salariatului va fi respectata urmatoarea ordine:

a)obligatiile de intretinere, conform Codului familiei;

b)contributiile si impozitele datorate catre stat;

c)daunele cauzate proprietatii publice prin fapte ilicite;

d)acoperirea altor datorii.

(4)Retinerile din salariu cumulate nu pot depasi in fiecare luna jumatate din salariul net.

Art. 257

(1)Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca.

(2)Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza jumatate din salariul respectiv.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *