Cum se corecteaza erorile materiale din decontul de TVA

Cuprins articol

EXEMPLU

Cum se pot corecta erorile materiale din decontul de TVA ?

SOLUTIE

Potrivit procedurii aprobate prin ordin al președintelui A.N.A.F, erorile materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata se pot corecta, la solicitarea persoanei impozabile sau din initiativa organului fiscal, pe perioada termenului de prescripție a dreptului organului fiscal de a stabili creanțe fiscale.
Astfel, persoana impozabila care solicita corectarea erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata depune solicitarea de corectare a erorilor materiale insotita de documentele necesare justificarii erorilor, la registratura organului fiscal competent sau la poşta, prin scrisoare recomandata.
Daca, din analiza documentelor prezentate de persoana impozabila se justifica solicitarea de corectare a erorilor materiale din decontul de TVA, organul fiscal intocmește Decizia de corectare a erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata. In caz contrar, organul fiscal intocmește Decizia privind respingerea solicitarii de corectare a erorilor materiale din decontul de taxa pe valoarea adaugata, care va contine, in mod obligatoriu, şi motivatia respingerii.
Decizia se intocmeşte in doua exemplare. Un exemplar se comunica persoanei impozabile, iar al doilea se arhiveaza la dosarul fiscal al acesteia.

BAZA LEGALA

Legea nr 207 / 2015 articolul 105
Ordinul preşedintelui ANAF nr 3604 / 2015 articolul 1, Anexa 1

Sursa anaf.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *