Documente necesare scutirii de TVA la livrari/achizitii intracomunitare cand furnizorul/cumparatorul isi transporta bunurile prin mijloace proprii cf. OMFP 2148/2020

Transportul bunurilor in cazul livrarilor/achizitiilor de bunuri intracomunitare prin mijloace proprii nu se incadreaza in prezumtia prevazuta la art. 45a din Reg. 282/2011, transportul bunurilor din România in alt SM se justifica conform OMFP 2148/2020.

Ce inseamna mijloacele proprii?

Prin propriile mijloace de transport se intelege mijloacele de transport aflate in

proprietatea furnizorului sau cumparatorului bunurilor, sau care sunt puse la

dispozitia acestuia prin contracte de leasing, inchiriere, comodat sau alte contracte

de acest tip.

Care sunt documentele necesare pentru aplicarea scutirii?

  1. Documente care sa ateste transportul de marfa, CMR semnat, scrisoare de trasura semnata, conosament, factura de transport aerian de marfuri (Air Waybill)

2.  Si unul din urmatoarele documente:

  • polita de asigurare corespunzatoare expedierii sau transportului de bunuri,

• documente bancare care sa ateste plata pentru expedierea sau transportul bunurilor,

• documentele oficiale eliberate de o autoritate publica, precum un notariat, care sa

ateste sosirea bunurilor in statul membru de destinatie,

• un document care atesta primirea bunurilor, emis de catre un depozitar din statul

membru de destinatie, altul decât cumparatorul bunurilor,

• declaratie scrisa din partea cumparatorului, care atesta ca bunurile respective au

fost expediate sau transportate in statul membru de destinatie si care cuprinde: data

emiterii, numele si adresa cumparatorului, precum si cantitatea si natura bunurilor,

data si locul de sosire a bunurilor, identificarea persoanei care accepta bunurile in

numele cumparatorului

Cand un organ fiscal poate respinge scutirea de TVA?

In cazul unui control fiscal, organul de control poate respinge aceasta scutire de TVA in cazul in care nu sunt suficiente elemente pentru a demonstra ca bunurile nu au fost transportate din Romania in alt stat membru UE.

Legislatie specifica

OMFP 2148/2020;

Art. 45a din Reg. 282/2011

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *