Concediu de odihna neefectuat la demisie

Concediul de odihna neefectuat din motive justificate, partial sau integral, trebuie recuperat, iar angajatorul are la dispozitie 18 luni incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul la concediu sa acorde angajatului concediul.

Exemplu concediu de odihna neefectuat la demisie

Un angajat isi da demisia in anul 2020 si are concediu de odihna neefectuat din anii 2018,2019, respectiv 2020.

Intrebare

Ce se intampla cu concediul de odihna neefectuat la lichidare si cum se calculeaza acesta?

Solutie

Concediul de odihna anual este reglementat de Codul Muncii (lege 53/2003 – cu modificarile si completarile ulterioare)

Conform legii concediul de odihna anual este un drept garantat al angajatului. Dreptul la concediul de odihna nu se prescrie si nu se pierde.

De asemenea angajatul nu poate renunta la concediul de odihna cf. art 38 din Codul muncii. Angajatorul nu poate cere acest lucru angajatului si chiar daca o face aceasta tranzactie este nula.

Art. 38 din Codul muncii: Orice tranzactie prin care se urmareste renuntarea la drepturile recunoscute de lege salariatilor sau limitarea acestor drepturi este lovita de nulitate.

Concediul de odihna este reglementat prin art. 150 din Codul muncii:

(extras codul muncii)

Art. 150
(1)Pentru perioada concediului de odihna salariatul beneficiaza de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai mica decât salariul de baza, indemnizatiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva, prevazute in contractul individual de munca.
(2)Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale prevazute la alin. (1) din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.
(3)Indemnizatia de concediu de odihna se plateşte de catre angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu.

Durata concediului de odihna se stabileste in contractul individual de munca, in conformitate cu legile in vigoare si contractele colective de munca aplicabile. Durata minima a concediului este de 20 zile lucratoare.

Daca angajatul nu efectueaza concediul din motive justificate in anul calendaristic respectiv, angajatorul este obligat sa sa acorde acest concediu intr-o perioada de 18 luni, incepand cu anul urmator celui in care s-a nascut dreptul.

Concediul de odihna neefectuat poate fi compensat in bani doar la incetarea contractului de munca. Concediul de odihna este un drept garantat si nu poate constitui obiectul vreunei limitari, renuntari sau cesiuni.

Astfel, avand in vedere exemplul nostru, daca un angajat isi da demisia in cursul anului 2020 si mai are ramase zile de concediu de odihna neefectuat din anii 2018, 2019, 2020, la lichidare angajatului i se va calcula si plati suma aferenta zilelor concediului de odihna neefectuat.

Calculul se va face la media zilnica a drepturilor banesti din ultimile 3 luni lucrate din anul 2020, chiar daca sunt zile de concediu neefectuate din anul 2018 sau 2019 cand salariul era diferit fata de 2020.

Exista posibilitatea ca salariul in anul 2018 sa fie mult mai mic decat cel din 2020 si acest lucru sa il deranjeze pe angjator, dar in codul muncii nu exista nici o speficatie referitoare la modul de calcul al concediului de odihna din anii anteriori.

Angajatorul este obligat sa plateasca zilele de concediu la incetarea contractului de munca, nu poate cere angajatului sa renunte la dreptul sau, chiar daca a trecut perioada de 18 luni in care trebuia sa acorde concediul de odihna.

Concluzii

Concediul de odihna este un drept garantat. Nu se poate renunta la el, nu poate fi cesionat sau limitat. Daca un angajat isi da demisia si are zile de concediu de luat din anii anteriori, acesta nu se prescrie, astfel ca angajatorul este obligat sa plateasca zilelele ramase la media zilnica a drepturilor banesti din ultimile 3 luni lucrate.

Baza legala:

Codul muncii – lege 53/2003 cu modificarile si completarile ulterioare, Capitolul III – sectiunea 1, art. 144-153

Codul muncii actualizat la zi in gasesti AICI

Concediu de odihna neefectuat la demisie: ultimul update 13.12.2020

Daca ai salariati cu popriri pe salarii atunci vezi cum:

Cum se fac retinerile din salar daca un angajat are mai multe popriri, fiecare de 1/3 din venit?

Care este ordinea corecta a retinerilor din salar in cazul in care un angajat are mai multe popriri?

Monografie contabila salarii

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *