Comunicat de presa cu privire la competente verificare documentara. AJFP Teleorman


Administratia Judeteana a Finantelor Publice Teleorman informeaza ca potrivit prevederilor art. 148 din Codul de procedura fiscala, pentru stabilirea corecta a situatiei fiscale a contribuabilului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentara.

In ce consta verificarea documentara?

Verificarea documentara consta in efectuarea unei analize de coerenta a situatiei fiscale a contribuabilului, pe baza documentelor existente la dosarul fiscal.

 In situatia in care, ca urmare a verificarii documentare, organul fiscal constata diferente fata de creantele fiscale declarate de contribuabil, acesta instiinteaza contribuabilul despre constatarile efectuate.

Odata cu instiintarea, organul fiscal solicita si documentele pe care contribuabilul trebuie sa le prezinte in vederea clarificarii situatiei fiscale.

 In cazul in care documentele solicitate nu au fost prezentate de contribuabil in termen de 30 de zile de la comunicarea instiintarii sau documentele prezentate sunt insuficiente, organul fiscal stabileste diferentele de creante fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere.

Decizia de impunere este o decizie sub rezerva verificarii ulterioare.

Care sunt persoanele competente pentru efectuarea verificarii documentare?

Persoanele competente pentru efectuarea verificarii documentare sunt: – functionarii publici cu atributii de inspectie fiscala; – functionarii publici din cadrul Directiei generale antifrauda fiscala; – functionarii publici cu atributii de verificare a situatiei fiscale personale a persoanelor fizice (doar pentru impozitul pe venit).

Baza legala:

Ordinul președintelui ANAF nr. 3632 din 5 octombrie 2020 privind stabilirea unor competente de efectuare a verificarii documentare (Monitorul Oficial nr. 921 din 9 octombrie 2020).

Descarca AICI comunicatul

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *