Cuprins articol

70.    Cifra de afaceri neta

         701. Venituri din vanzarea produselor finite, produselor agricole si a activelor biologice de natura stocurilor

         7015. Venituri din vanzarea produselor finite

         7017. Venituri din vanzarea produselor agricole

         7018. Venituri din vanzarea activelor biologice de natura stocurilor

         702. Venituri din vanzarea semifabricatelor

         703. Venituri din vanzarea produselor reziduale

         704. Venituri din servicii prestate

         705. Venituri din studii si cercetari

         706. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

         707. Venituri din vanzarea marfurilor

         708. Venituri din activitati diverse

         709. Reduceri comerciale acordate

71.    Venituri aferente costului productiei in curs de executie

         711. Venituri aferente costurilor stocurilor de produse

         712. Venituri aferente costurilor serviciilor in curs de executie

72.    Venituri din productia de imobilizari

         721. Venituri din productia de imobilizari necorporale

         722. Venituri din productia de imobilizari corporale

         725. Venituri din productia de investitii imobiliare

74.    Venituri din subventii de exploatare

         741. Venituri din subventii de exploatare

         7411. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

         7412. Venituri din subventii de exploatare pentru materii prime si materiale

         7413. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli externe

         7414. Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

         7415. Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectie sociala

         7416. Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

         7417. Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare

         7418. Venituri din subventii de exploatare pentru dobanda datorata

         7419. Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

75.    Alte venituri din exploatare

         754. Venituri din creante reactivate si debitori diversi

         755. Venituri din reevaluarea imobilizarilor corporale

         758. Alte venituri din exploatare

         7581. Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

         7582. Venituri din donatii primite

         7583. Venituri din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital

         7584. Venituri din subventii pentru investitii

         7588. Alte venituri din exploatare

76.    Venituri financiare

         761. Venituri din imobilizari financiare

         7611. Venituri din actiuni detinute la entitatile afiliate

         7612. Venituri din actiuni detinute la entitati asociate

         7613. Venituri din actiuni detinute la entitati controlate in comun

         7615. Venituri din alte imobilizari financiare

         762. Venituri din investitii financiare pe termen scurt

         764. Venituri din investitii financiare cedate

         7641. Venituri din imobilizari financiare cedate

         7642. Castiguri din investitii pe termen scurt cedate

         765. Venituri din diferente de curs valutar

         7651. Diferente favorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

         7652. Diferente favorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina

         766. Venituri din dobanzi

         767. Venituri din sconturi obtinute

         768. Alte venituri financiare

78.    Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare

         781. Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare

         7812. Venituri din provizioane

         7813. Venituri din ajustari pentru deprecierea imobilizarilor

         7814. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante

         7815. Venituri din fondul comercial negativ

         786. Venituri financiare din ajustari pentru pierdere de valoare

         7863. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

         7864. Venituri financiare din ajustari pentru pierderea de valoare a activelor circulante