Cuprins articol

60.Cheltuieli privind stocurile

601. Cheltuieli cu materiile prime

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta cheltuielilor cu materiile prime.

In debitul contului 601 “Cheltuieli cu materiile prime” se inregistreaza:

– valoarea la pret de înregistrare a materiilor prime incluse pe cheltuieli, constatate lipsa la inventar sau distruse, pierderile din deprecieri ireversibile, precum si cele aflate la terti si a diferenţelor de pret nefavorabile, aferente (301, 308, 351);

– valoarea la pret de inregistrare a materiilor prime aprovizionate, in cazul folosirii metodei inventarului intermitent (401);

– sume clarificate trecute pe cheltuieli (473).

602. Cheltuieli cu materialele consumabile

6021. Cheltuieli cu materialele auxiliare

6022. Cheltuieli privind combustibilii

6023. Cheltuieli privind materialele pentru ambalat

6024. Cheltuieli privind piesele de schimb

6025. Cheltuieli privind semintele si materialele de plantat

6026. Cheltuieli privind furajele

6028. Cheltuieli privind alte materiale consumabile

603. Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

604. Cheltuieli privind materialele nestocate

605. Cheltuieli privind energia si apa

606. Cheltuieli privind activele biologice de natura stocurilor

607. Cheltuieli privind marfurile

608. Cheltuieli privind ambalajele

609. Reduceri comerciale primite

61.Cheltuieli cu serviciile executate de terti

611. Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile

612. Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

613. Cheltuieli cu primele de asigurare

614. Cheltuieli cu studiile si cercetarile

615. Cheltuieli cu pregatirea personalului

62.Cheltuieli cu alte servicii executate de terti

621. Cheltuieli cu colaboratorii

622. Cheltuieli privind comisioanele si onorariile

623. Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

624. Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

625. Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

626. Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

627. Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

628. Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

63.Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

635. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

64.Cheltuieli cu personalul

641. Cheltuieli cu salariile personalului

642. Cheltuieli cu avantajele in natura si tichetele acordate salariatilor

6421. Cheltuieli cu avantajele in natura acordate salariatilor

6422. Cheltuieli cu tichetele acordate salariatilor

643. Cheltuieli cu remunerarea in instrumente de capitaluri proprii

644. Cheltuieli cu primele reprezentând participarea personalului la profit

645. Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

6451. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile sociale

6452. Cheltuieli privind contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

6453. Cheltuieli privind contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate

6455. Cheltuieli privind contributia unitatii la asigurarile de viata

6456. Cheltuieli privind contributia unitatii la fondurile de pensii facultative

6457. Cheltuieli privind contributia unitatii la primele de asigurare voluntara de sanatate

6458. Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

65.Alte cheltuieli de exploatare

652. Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator

654. Pierderi din creante si debitori diversi

655. Cheltuieli din reevaluarea imobilizarilor corporale

658. Alte cheltuieli de exploatare

6581. Despagubiri, amenzi si penalitati

6582. Donatii acordate

6583. Cheltuieli privind activele cedate si alte operatiuni de capital

6586. Cheltuieli reprezentând transferuri si contributii datorate in baza unor acte normative speciale19

6587. Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare

6588. Alte cheltuieli de exploatare

66.Cheltuieli financiare

663. Pierderi din creante legate de participatii

664. Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

6641. Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

6642. Pierderi din investitiile pe termen scurt cedate

665. Cheltuieli din diferente de curs valutar

6651. Diferente nefavorabile de curs valutar legate de elementele monetare exprimate in valuta

6652. Diferente nefavorabile de curs valutar din evaluarea elementelor monetare care fac parte din investitia neta intr-o entitate straina

666. Cheltuieli privind dobânzile

667. Cheltuieli privind sconturile acordate

668. Alte cheltuieli financiare

68.Cheltuieli cu amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere sau pierdere de valoare

681. Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere

6811. Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

6812. Cheltuieli de exploatare privind provizioanele

6813. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

6814. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea activelor circulante

6817. Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea fondului comercial

686. Cheltuieli financiare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru pierdere de valoare

6861. Cheltuieli privind actualizarea provizioanelor

6863. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

6864. Cheltuieli financiare privind ajustarile pentru pierderea de valoare a activelor circulante

6868. Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor si a altor datorii

69.Cheltuieli cu impozitul pe profit si alte impozite

691. Cheltuieli cu impozitul pe profit

698. Cheltuieli cu impozitul pe venit si cu alte impozite care nu apar in elementele de mai sus