Cuprins articol

50.Investitii pe termen scurt

501. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

Contul 501 “Actiuni detinute la entitatile afiliate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta actiunilor detinute la entitatile afiliate, cumparate in vederea obtinerii de venituri financiare intr-un termen scurt.

Contul 501 “Actiuni detinute la entitatile afiliate” este un cont de activ.

In debitul contului 501 “Actiuni detinute la entitatile afiliate” se inregistreaza:

– valoarea la cost de achizitie a actiunilor cumparate de la entitatile afiliate (509, 512, 531);

– contravaloarea actiunilor pe termen scurt primite fara plata, potrivit legii (768);

– diferentele favorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768);

– cresterea valorii activelor financiare disponibile pentru vânzare, inclusa direct in capitalul propriu, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (103).

In creditul contului 501 “Actiuni detinute la entitatile afiliate” se inregistreaza:

– pretul de cesiune al actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate, cedate (461, 512, 531);

– pierderea reprezentând diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt şi pretul lor de cesiune (664);

– diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (668);

– ajustarea rezervei de valoare justa, ca urmare a diferentelor nefavorabile rezultate din evaluarea activelor financiare disponibile pentru vânzare, in cadrul situatiilor financiare anuale consolidate (103).

Soldul contului reprezinta valoarea actiunilor detinute pe termen scurt la entitatile afiliate.

505. Obligatiuni emise si rascumparate (A)

Contul 505 “Obligatiuni emise şi rascumparate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor emise şi rascumparate.

Contul 505 “Obligatiuni emise şi rascumparate” este un cont de activ.

In debitul contului 505 “Obligatiuni emise şi rascumparate” se inregistreaza:

– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate (509, 512, 531).

In creditul contului 505 “Obligatiuni emise şi rascumparate” se inregistreaza:

– valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, anulate (161).

Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor emise si rascumparate, neanulate.

506. Obligatiuni (A)

Contul 506 “Obligatiuni”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta obligatiunilor cumparate.

Contul 506 “Obligatiuni” este un cont de activ.

In debitul contului 506 “Obligatiuni” se inregistreaza:

– valoarea la cost de achizitie a obligatiunilor cumparate (509, 512, 531);

– diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (768).

In creditul contului 506 “Obligatiuni” se inregistreaza:

– pretul de cesiune al obligatiunilor detinute (461, 512, 531);

– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt şi pretul lor de cesiune (664);

– diferentele nefavorabile din evaluarea la incheierea exercitiului financiar a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzactionare pe o piata reglementata (668).

Soldul contului reprezinta valoarea obligatiunilor existente.

507. Certificate verzi primite (A)

Contul 507 “Certificate verzi primite”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta certificatelor verzi primite de entitate, potrivit legii, cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata.

Contul 507 “Certificate verzi primite” este un cont de activ.

In debitul contului 507 “Certificate verzi primite” se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi primite, cu exceptia celor a caror tranzactionare a fost amanata, potrivit legii (445);

– valoarea certificatelor verzi primite, dar a caror tranzactionare a fost amanata initial, potrivit legii (266);

– diferentele favorabile constatate la data primirii certificatelor verzi, inclusiv a celor a caror tranzactionare a fost amanata, potrivit legii, reprezentand diferenta intre pretul de tranzactionare de la data primirii acestora şi pretul de tranzactionare de la data constatarii dreptului de a le primi (768);

– diferentele favorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi (768).

In creditul contului 507 “Certificate verzi primite” se inregistreaza:

– valoarea certificatelor verzi vandute (461, 512);

– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a certificatelor verzi şi pretul lor de vanzare (664);

– diferentele nefavorabile din evaluarea, la incheierea exercitiului financiar, a certificatelor verzi (668);

– certificate verzi anulate, potrivit legii (668).

Soldul contului reprezinta valoarea certificatelor verzi existente.

508. Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate

5081. Alte titluri de plasament (A)

5088. Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament (A)

Contul 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta depozitelor bancare pe termen scurt a altor investitii pe termen scurt Si creante asimilate, cumparate.

Contul 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” este un cont de activ.

In debitul contului 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” se inregistreaza:

– valoarea la cost de achizitie a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate cumparate (509, 512, 531);

– diferentele favorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).

In creditul contului 508 “Alte investitii pe termen scurt si creante asimilate” se inregistreaza:

– pretul de cesiune al altor investitii pe termen scurt (461, 512, 531);

– pierderea reprezentand diferenta dintre valoarea contabila a investitiilor financiare pe termen scurt si pretul lor de cesiune (664);

– diferentele nefavorabile de curs valutar aferente altor valori de trezorerie cum sunt depozitele pe termen scurt in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau la lichidarea lor (665).

Soldul contului reprezinta valoarea altor investitii pe termen scurt si creante asimilate existente.

509. Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt

5091. Varsaminte de efectuat pentru actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

5092. Varsaminte de efectuat pentru alte investitii pe termen scurt (P)

Contul 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta varsamintelor de efectuat pentru investitiile pe termen scurt cumparate.

Contul 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” este un cont de pasiv.

In creditul contului 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” se inregistreaza:

– valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate (501, 505, 506, 508);

– diferentele nefavorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).

In debitul contului 509 “Varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt” se inregistreaza:

– valoarea achitata a investitiilor pe termen scurt cumparate (512, 531);

– diferentele favorabile de curs valutar, rezultate in urma evaluarii datoriilor in valuta, reprezentand varsaminte de efectuat pentru investitiile pe termen scurt, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar, sau in urma achitarii acestora (765).

Soldul contului reprezinta valoarea datorata pentru investitiile pe termen scurt cumparate.

51.Conturi la banci

511. Valori de incasat

5112. Cecuri de incasat (A)

5113. Efecte de incasat (A)

5114. Efecte remise spre scontare (A)

Contul 511 “Valori de incasat”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta valorilor de incasat, cum sunt cecurile si efectele comerciale primite de la clienti.

Contul 511 “Valori de incasat” este un cont de activ.

In debitul contului 511 “Valori de incasat” se inregistreaza:

– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale primite de la clienti (411, 413).

In creditul contului 511 “Valori de incasat” se inregistreaza:

– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (512);

– valoarea sconturilor acordate (667).

Soldul contului reprezinta valoarea cecurilor si a efectelor comerciale neincasate.

512. Conturi curente la banci

5121. Conturi la banci in lei (A)

5124. Conturi la banci in valuta (A)

5125. Sume in curs de decontare (A)

Contul 512 “Conturi curente la banci”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta disponibilitatilor in lei si valuta aflate in conturi la banci, a sumelor in curs de decontare, precum si a miscarii acestora.

Contul 512 “Conturi curente la banci” este un cont bifunctional.

In debitul contului 512 “Conturi curente la banci” se inregistreaza:

– sumele depuse sau virate in cont, rezultate din incasarile in numerar, din cecuri, din alte conturi bancare, din acreditive etc. (581);

– valoarea subventiilor primite si incasate (445);

– valoarea sumei incasate din vânzarea actiunilor proprii (109, 141);

– suma imprumuturilor obtinute prin emisiuni de obligatiuni (161);

– creditele bancare pe termen lung si scurt incasate (162, 519);

– sumele incasate de la entitati afiliate sau de la entitati asociate si entitati controlate in comun (166, 451, 453);

– sumele incasate reprezentând alte imprumuturi si datorii asimilate (167);

– valoarea creantelor imobilizate si a dobânzilor aferente incasate, precum si a garantiilor restituite (267);

– sumele incasate de la clienti (411, 413);

– sumele recuperate din debite ale personalului (428);

– taxa pe valoarea adaugata de recuperat, incasata de la bugetul statului (4424);

– sumele restituite de la buget, reprezentând varsaminte efectuate in plus in relatia cu bugetul statului si asigurarile sociale (448, 438);

– sumele lasate temporar la dispozitia entitatii de catre actionari/asociati (455);

– sumele depuse ca aport in numerar la capitalul social (456);

– sumele primite ca rezultat al operatiunilor in participatie (458);

– sumele incasate de la debitori diversi (461);

– sumele incasate de la creditori diversi (462);

– sumele incasate in avans si care privesc exercitiile urmatoare (472);

– sumele incasate, in curs de clarificare (473);

– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor, de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);

– valoarea investitiilor pe termen scurt cedate, inclusiv a diferentelor favorabile din cedare (501, 506, 508, 764);

– valoarea cecurilor si a efectelor comerciale incasate (511);

– sumele incasate reprezentând redevente, locatii de gestiune si chirii (706);

– sumele incasate din activitati diverse (708);

– sumele incasate reprezentând dobânzile aferente disponibilitatilor in conturi la banci, precum si cele aferente creantelor imobilizate (766);

– dobânzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (518);

– sumele incasate reprezentând subventii aferente veniturilor (741);

– sumele incasate reprezentând alte venituri din exploatare (758);

– sumele incasate reprezentând dividendele pentru participatiile la capitalul altor societati (761, 762);

– sumele incasate din investitii financiare cedate (764);

– valoarea sconturilor incasate de la furnizori sau alti creditori (767);

– creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte (519);

– diferentele favorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor la banca, in valuta, existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765);

– diferentele favorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul exercitiului (768).

In creditul contului 512 “Conturi curente la banci” se inregistreaza:

– sumele ridicate in numerar din cont sau virate in alt cont de trezorerie (581);

– sumele platite reprezentând rambursarea imprumuturilor din emisiuni de obligatiuni (161);

– creditele pe termen lung si scurt rambursate (162, 519);

– sumele restituite entitatilor afiliate, entitatilor asociate si entitatilor controlate in comun sau altor entitati (451, 453, 166);

– sumele platite reprezentând rambursarea altor imprumuturi si datorii asimilate, precum si garantiile de buna executie restituite tertilor (167);

– valoarea de achizitie a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt cumparate (261, 262, 263, 265, 501, 505, 506, 508);

– varsamintele efectuate pentru partea neachitata a imobilizarilor financiare si a investitiilor pe termen scurt (269, 509);

– sumele achitate coparticipantilor sau virate ca rezultat al operatiunilor in coparticipatie (458);

– suma dobânzilor platite (168, 518, 519, 666);

– valoarea imprumuturilor acordate pe termen lung (267);

– platile efectuate catre furnizori de bunuri si servicii, inclusiv prin intermediul efectelor comerciale (401, 403, 404, 405);

– platile efectuate catre personalul entitatii (421, 423, 424, 425, 426, 428);

– sumele achitate tertilor, reprezentând retineri sau popriri din salarii (427);

– partea din subventiile aferente activelor sau veniturilor, restituita (4751, 4752, 472);

– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);

– sume achitate colaboratorilor (401);

– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci când nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);

– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

– sumele achitate reprezentând cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare, studiile si cercetarile, comisioanele si onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (611 la 614, 622 la 626, 628);

– valoarea serviciilor bancare platite (627);

– plati efectuate reprezentând alte cheltuieli de exploatare (658);

– sumele platite anticipat (471);

– sumele platite pentru actiuni proprii rascumparate (109);

– valoarea sconturilor retinute de banci (667);

– sumele achitate reprezentând contributia la asigurarile sociale si la asigurarile sociale de sanatate (431);

– sumele achitate reprezentând contributia entitatii si a personalului la constituirea fondului pentru ajutorul de somaj (437);

– sumele virate asigurarilor sociale reflectate ca alte datorii sociale (438);

– sumele virate reprezentând contributia unitatii la schemele de pensii facultative, respectiv la primele de asigurare voluntara de sanatate (438);

– sumele platite la buget, reprezentând impozitul pe profit/venit (441);

– plata catre buget a taxei pe valoarea adaugata datorate si a taxei pe valoarea adaugata platite in vama (4423, 4426);

– plata catre buget a impozitului pe venituri de natura salariilor (444);

– platile efectuate catre organismele publice privind taxele si varsamintele asimilate datorate (447);

– plata catre bugetul de stat a accizelor, altor impozite, taxe si varsaminte asimilate (446, 448);

– sumele achitate actionarilor/asociatilor (455, 456);

– sumele achitate actionarilor/asociatilor din dividendele cuvenite (457);

– taxele de mediu achitate (652);

– sumele achitate creditorilor diversi (462);

– restituirea sumelor aflate in curs de clarificare (473);

– platile efectuate reprezentând sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);

– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta, efectuate in cursul perioadei, sau disponibilitatilor aflate in conturi la banca in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665);

– diferentele nefavorabile, aferente operatiunilor cu decontare in functie de cursul unei valute, in cursul perioadei (668).

Soldul debitor reprezinta disponibilitatile in lei si in valuta, iar soldul creditor creditele primite.

518. Dobanzi

5186. Dobanzi de platit (P)

5187. Dobanzi de incasat (A)

Contul 518 “Dobanzi”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta dobanzilor datorate, precum si a dobanzilor de incasat, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente, respectiv disponibilitatilor aflate in conturile curente.

Dobanzile datorate si cele de incasat, aferente exercitiului in curs, se inregistreaza la cheltuieli financiare, respectiv venituri financiare.

Contul 518 “Dobanzi” este un cont bifunctional.

In debitul contului 518 “Dobanzi” se inregistreaza:

– dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (766);

– dobanzile platite, aferente imprumuturilor primite (512).

In creditul contului 518 “Dobanzi” se inregistreaza:

– dobanzile datorate, aferente creditelor acordate de banci in conturile curente (666);

– dobanzile incasate aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente (512).

Soldul debitor reprezinta dobanzile de primit, iar soldul creditor, dobanzile de platit.

519. Credite bancare pe termen scurt

5191. Credite bancare pe termen scurt (P)

5192. Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta (P)

5193. Credite externe guvernamentale (P)

5194. Credite externe garantate de stat (P)

5195. Credite externe garantate de banci (P)

5196. Credite de la Trezoreria Statului (P)

5197. Credite interne garantate de stat (P)

5198. Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt (P)

Contul 519 “Credite bancare pe termen scurt”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta creditelor acordate de banci pe termen scurt.

Contul 519 “Credite bancare pe termen scurt” este un cont de pasiv.

In creditul contului 519 “Credite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:

– creditele bancare pe termen scurt, acordate de banca pentru nevoi temporare, prin conturi bancare distincte, inclusiv dobanzile datorate (512, 666).

In debitul contului 519 “Credite bancare pe termen scurt” se inregistreaza:

– creditele bancare pe termen scurt restituite, inclusiv dobanzile platite (512).

Soldul contului reprezinta creditele bancare pe termen scurt nerestituite.

53.Casa

531. Casa

5311. Casa in lei (A)

5314. Casa in valuta (A)

Contul 531 “Casa”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta numerarului aflat in casieria entitatii, precum si a miscarii acestuia, ca urmare a incasarilor si platilor efectuate.

Contul 531 “Casa” este un cont de activ.

In debitul contului 531 “Casa” se inregistreaza:

– sumele ridicate de la banci (581);

– sumele incasate de la clienti (411);

– sumele incasate de la actionari/asociati si din operatiuni in participatie (455, 458);

– sumele incasate reprezentand aport la capitalul social (456);

– debite incasate de la salariati si debitori diversi (428, 461);

– sumele incasate de la creditori diversi (462);

– sumele incasate reprezentand venituri anticipate (472);

– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);

– sumele virate unitatii de catre subunitati (in contabilitatea unitatii) sau subunitatilor de catre unitate (in contabilitatea subunitatilor) (481, 482);

– sumele restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (542);

– sumele incasate din servicii prestate, vanzarea marfurilor si alte activitati (704, 707, 708, 4427);

– sumele incasate din studii, redevente, locatii de gestiune si chirii (705, 706);

– sumele incasate din despagubiri si alte venituri din exploatare (758);

– castigul rezultat din vanzarea investitiilor pe termen scurt la un pret de cesiune mai mare decat valoarea contabila (764);

– diferentele favorabile de curs valutar aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).

In creditul contului 531 “Casa” se inregistreaza:

– depunerile de numerar la banci (581);

– costul de achizitie al investitiilor financiare cumparate in numerar (261, 262, 263, 265, 267, 269, 501, 505, 506, 508, 509);

– platile efectuate catre furnizori (401, 404);

– sumele achitate personalului (421, 423, 424, 425, 426, 428);

– plati ocazionate de infiintarea sau dezvoltarea entitatii (201);

– sumele achitate colaboratorilor (401);

– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati (481, 482);

– sumele achitate reprezentand cheltuielile cu redeventele, chiriile, primele de asigurari, comisioanele, onorariile, protocol, deplasari, detasari, transferari, taxe postale si taxe de telecomunicatii, sume achitate pentru alte servicii executate de terti (612, 613, 622 la 626, 628);

– platile efectuate reprezentand alte cheltuieli de exploatare (658);

– sumele achitate tertilor reprezentand retineri sau popriri din remuneratii (427);

– sumele platite din operatiuni in participatie (458);

– sumele restituite asociatilor/actionarilor (455, 456);

– dividendele platite actionarilor/asociatilor (457);

– sumele achitate creditorilor diversi (462);

– sumele platite anticipat (471);

– sumele incasate si necuvenite unitatii (473);

– platile efectuate reprezentand sume transferate intre unitate si subunitati, precum si intre subunitati (481, 482);

– cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capitaluri proprii, atunci cand nu sunt indeplinite conditiile pentru recunoasterea lor ca imobilizari necorporale (149);

– alte cheltuieli legate de rascumpararea instrumentelor de capitaluri proprii (149);

– platile in numerar reprezentand alte valori achizitionate (532);

– avansurile de trezorerie acordate (542);

– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor in valuta efectuate in cursul perioadei sau disponibilitatilor in valuta existente la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (665).

Soldul contului reprezinta numerarul existent in casierie.

532. Alte valori

5321. Timbre fiscale si postale (A)

5322. Bilete de tratament si odihna (A)

5323. Tichete si bilete de calatorie (A)

5328. Alte valori (A)

Contul 532 “Alte valori”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta bonurilor valorice, timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa, a altor valori, precum si a miscarii acestora.

Contul 532 “Alte valori” este un cont de activ.

In debitul contului 532 “Alte valori” se inregistreaza:

– valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie, tichetelor de masa si a altor valori, achizitionate (401, 531, 542).

In creditul contului 532 “Alte valori” se inregistreaza:

– valoarea bonurilor valorice, a timbrelor fiscale si postale, biletelor de tratament si odihna, tichetelor si biletelor de calatorie si a altor valori, consumate (302, 428, 624, 625, 626);

– valoarea tichetelor de masa acordate salariatilor (642).

Soldul contului reprezinta alte valori existente.

54.Acreditive

541. Acreditive

5411. Acreditive in lei (A)

5414. Acreditive in valuta (A)

Contul 541 “Acreditive”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta acreditivelor deschise in banci pentru efectuarea de plati in favoarea tertilor.

Contul 541 “Acreditive” este un cont de activ.

In debitul contului 541 “Acreditive” se inregistreaza:

– valoarea acreditivelor deschise la dispozitia tertilor (581);

– diferentele favorabile de curs valutar, aferente soldului privind acreditivele deschise in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).

In creditul contului 541 “Acreditive” se inregistreaza:

– sumele platite tertilor sau virate in conturile de disponibilitati ca urmare a incetarii valabilitatii acreditivului (401, 404, 581);

– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente operatiunilor efectuate in valuta in cursul perioadei sau soldului privind acreditivele deschise in valuta, la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezinta valoarea acreditivelor deschise in banci, existente.

542. Avansuri de trezorerie (A)

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta avansurilor de trezorerie.

Contul 542 “Avansuri de trezorerie” este un cont de activ.

In debitul contului 542 “Avansuri de trezorerie” se inregistreaza:

– avansurile de trezorerie acordate (531);

– diferentele favorabile de curs valutar aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar (765).

In creditul contului 542 “Avansuri de trezorerie” se inregistreaza:

– avansurile de trezorerie justificate prin achizitia de stocuri, inclusiv diferentele de pret nefavorabile aferente (301 la 303, 308, 361, 368, 371, 381, 388, 401);

– cheltuieli reprezentand valoarea materialelor nestocate, consumurilor de energie si apa, intretinere si reparatii, primele de asigurare, studii si cercetare executate de terti, comisioane si onorarii, protocol, reclama si publicitate, transport de bunuri, deplasari, postale si telecomunicatii, alte servicii executate de terti (602, 604, 605, 611 la 614, 622 la 626, 628);

– sume reprezentand avansuri nejustificate (428);

– sumele reprezentand avansuri de trezorerie, nedecontate pana la data bilantului (461, 428);

– sume restituite in numerar reprezentand avansuri de trezorerie neutilizate (531);

– sume utilizate pentru achitarea altor valori (532);

– diferentele nefavorabile de curs valutar, aferente avansurilor de trezorerie in valuta, inregistrate la finele lunii, respectiv la inchiderea exercitiului financiar sau la lichidarea acestora (665).

Soldul contului reprezinta sumele acordate ca avansuri de trezorerie, nedecontate.

58.Viramente interne

581. Viramente interne (A/P)

Contul 581 “Viramente interne”

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta viramentelor de disponibilitati intre conturile de trezorerie.

Contul 581 “Viramente interne” este un cont de activ.

In debitul contului 581 “Viramente interne” se inregistreaza:

– sumele virate dintr-un cont de trezorerie in alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

In creditul contului 581 “Viramente interne” se inregistreaza:

– sumele intrate intr-un cont de trezorerie din alt cont de trezorerie (512, 531, 541).

De regula, contul nu prezinta sold.

59.Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie

591. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

595. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate (P)

596. Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor (P)

598. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate (P)

Din grupa 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” fac parte conturile:

591 “Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate”;

595 “Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor emise si rascumparate”;

596 “Ajustari pentru pierderea de valoare a obligatiunilor”;

598 “Ajustari pentru pierderea de valoare a altor investitii pe termen scurt si creante asimilate”.

Cu ajutorul conturilor din aceasta grupa se tine evidenta constituirii ajustarilor pentru pierderea de valoare a investitiilor financiare la entitati afiliate, a obligatiunilor emise si rascumparate, obligatiunilor si a altor investitii financiare si creante asimilate, precum si a suplimentarii, diminuarii sau anularii acestora, dupa caz.

Conturile din aceasta grupa sunt conturi de pasiv.

In creditul conturilor din grupa 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” se inregistreaza:

– valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie, constituite sau suplimentate, dupa caz (686).

In debitul conturilor din grupa 59 “Ajustari pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie” se inregistreaza:

– sumele reprezentand diminuarea sau anularea ajustarilor pentru pierderea de valoare a conturilor de trezorerie (786).

Soldul conturilor reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru pierderile de valoare, existente la sfarsitul perioadei.

Vezi functiunea completa a conturilor AICI