Cuprins articol

20. Imobilizari corporale

  201. Cheltuieli de constituire (A)

  203. Cheltuieli de dezvoltare (A)

  205. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare (A)

  206. Active necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)

  207. Fond comercial

  2071. Fond comercial pozitiv (A)

  2075. Fond comercial negativ (P)

  208. Alte imobilizari necorporale (A)

21. Imobilizari corporale

  211. Terenuri si amenajari de terenuri (A)

  2111. Terenuri

  2112. Amenajari de terenuri

  212. Constructii (A)

  213. Instalatii tehnice si mijloace de transport

  2131. Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru) (A)

  2132. Aparate si instalatii de masurare, control si reglare (A)

  2133. Mijloace de transport (A)

  214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A)

  215. Investitii imobiliare (A)

  216. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A)

  217. Active biologice productive (A)

22. Imobilizari corporale in curs de aprovizionare

  223. Instalatii tehnice si mijloace de transport in curs de aprovizionare (A)

  224. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale in curs de aprovizionare (A)

  227. Active biologice productive in curs de aprovizionare (A)

23. Imobilizari in curs

  231. Imobilizari corporale in curs de executie (A)

  235. Investitii imobiliare in curs de executie (A)

26. Imobilizari financiare

  261. Actiuni detinute la entitatile afiliate (A)

  262. Actiuni detinute la entitati asociate (A)

  263. Actiuni detinute la entitati controlate in comun (A)

  264. Titluri puse in echivalenta (A)

  265. Alte titluri imobilizate (A)

  266. Certificate verzi amanate (A)

  267. Creante imobilizate

  2671. Sume de incasat de la entitatile afiliate (A)

  2672. Dobanda aferenta sumelor de incasat de la entitatile afiliate (A)

  2673. Creante fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)

  2674. Dobanda aferenta creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (A)

  2675. imprumuturi acordate pe termen lung (A)

  2676. Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung (A)

  2677. Obligatiuni achizitionate cu ocazia emisiunilor efectuate de terti (A)

  2678. Alte creante imobilizate (A)

  2679. Dobanzi aferente altor creante imobilizate (A)

  269. Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

  2691. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate (P)

  2692. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati asociate (P)

  2693. Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitati controlate in comun (P)

  2695. Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare (P)

28. Amortizari privind imobilizarile

  280. Amortizari privind imobilizarile necorporale

  2801. Amortizarea cheltuielilor de constituire (P)

  2803. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare (P)

  2805. Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

  2806. Amortizarea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)

  2807. Amortizarea fondului comercial15 (P)

  2808. Amortizarea altor imobilizari necorporale (P)

  281. Amortizari privind imobilizarile corporale

  2811. Amortizarea amenajarilor de terenuri (P)

  2812. Amortizarea constructiilor (P)

  2813. Amortizarea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)

  2814. Amortizarea altor imobilizari corporale (P)

  2815. Amortizarea investitiilor imobiliare (P)

  2816. Amortizarea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)

  2817. Amortizarea activelor biologice productive (P)

29. Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor

  290. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

  2903. Ajustari pentru deprecierea cheltuielilor de dezvoltare (P)

  2905. Ajustari pentru deprecierea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare (P)

  2906. Ajustari pentru deprecierea activelor necorporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)

  2908. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari necorporale (P)

  291. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

  2911. Ajustari pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri (P)

  2912. Ajustari pentru deprecierea constructiilor (P)

  2913. Ajustari pentru deprecierea instalatiilor si mijloacelor de transport (P)

  2914. Ajustari pentru deprecierea altor imobilizari corporale (P)

  2915. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare (P)

  2916. Ajustari pentru deprecierea activelor corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (P)

  2917. Ajustari pentru deprecierea activelor biologice productive (P)

  293. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

  2931. Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale in curs de executie (P)

  2935. Ajustari pentru deprecierea investitiilor imobiliare in curs de executie (P)

  296. Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

  2961. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitatile afiliate (P)

  2962. Ajustari pentru pierderea de valoare a actiunilor detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (P)

  2963. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor titluri imobilizate (P)

  2964. Ajustari pentru pierderea de valoare a sumelor de incasat de la entitatile afiliate (P)

  2965. Ajustari pentru pierderea de valoare a creantelor fata de entitatile asociate si entitatile controlate in comun (P)

  2966. Ajustari pentru pierderea de valoare a imprumuturilor acordate pe termen lung (P)

  2968. Ajustari pentru pierderea de valoare a altor creante imobilizate (P)