Chitanta si chitanta pentru operatiuni in valuta

Chitanta (Cod 14-4-1)

Chitanta pentru operatiuni in valuta (Cod 14-4-1/a)

Chitanta si chitanta pentru operatiuni in valuta sunt documente justificative de inregistrare in registrul de casa/registrul de casa in valuta si in contabilitate a incasarilor si platilor efectuate in numerar (lei/valuta), precum si a depunerilor de sume la casieria entitatii.

In conditiile in care sumele inscrise in chitanta sunt aferente livrarilor de bunuri sau prestarilor de servicii scutite fara drept de deducere conform prevederilor din Codul fiscal, formularul de chitanta este documentul justificativ care sta la baza inregistrarii veniturilor in contabilitate.

In conditiile utilizarii aparatelor de marcat electronice fiscale, in conformitate cu prevederile legale, documentul in baza caruia se inregistreaza in contabilitate veniturile aferente incasarilor zilnice este Raportul fiscal de inchidere zilnica, respectiv Registrul special intocmit in conditiile defectarii aparatelor de marcat electronice fiscale.

Se intocmeste pentru fiecare suma incasata, de catre casierul entitatii si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.

Circuitul documentelor

Pentru chitantele scrise de mana, folosindu-se chitantierul clasic:

Se intocmeste in doua sau 3 exemplare dupa caz, pentru fiecare suma incasata, de catre casier sau persoana desemnata sa indeplineasca aceasta functie si se semneaza de acesta pentru primirea sumei.

Primul exemplar se inmaneaza persoanei care a platit/depus suma, al doilea exemplar se anexeaza la registrul de casa, iar al 3 lea ramane la cotor.

Daca chitantierul este cu 2 exemplare atunci primul exemplar se inmaneaza persoanei care a platit/depus suma, se inregistreaza la registrul de casa, iar exemplarul 2 ramane la cotor.

Se arhiveaza la compartimentul Financiar-contabil, dupa ce se utilizeaza complet carnetul.

Pentru chitantele emise electronic, acestea de regula se listeaza in 2 exemplare, un exemplar se inmaneaza platitorului sumei sau celui care depune, iar exemplarul 2 se anexeaza la registrul de casa.

Elemente obligatorii

  • denumirea documentului
  • denumirea/numele si prenumele si, dupa caz, sediul persoanei juridice/adresa persoanei fizice care intocmeste documentul; (pentru personae juridice: denumire, CUI, nr. registrul comertului, adresa sediului emitentului chitantei)
  • numarul documentului si data intocmirii acestuia
  • datele persoanei de la care se incaseaza cu: nume, adresa, CUI/CNP pentru persoane fizice sau in cazul unei persoane juridice: denumire, CUI, nr. registrul comertului, adresa sediului social
  • explicatii suma incasata
  • suma in cifre si litere
  • semnatura casierului

Baza legala

OMFP 2634/2015

Vezi cum se completeaza corect si alte documente in sectiunea de documente contabile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *