Actualizare praguri valorice INTRASTAT pentru anul 2021 – text lege integral actualizat 05.11.2020

Update 05.11.2020

In Monitorul Oficial 1026 din data de 4 noiembrie 2020 a fost publicat ordinul nr. 1075 din 23 octombrie 2020 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri in anul 2021.

Potrivit prevederilor Legii nr. 422/2006 privind organizarea si functionarea sistemului statistic de comert international cu bunuri, in temeiul prevederilor Legii organizarii si functionarii statisticii oficiale in Romania nr. 226/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Hotararii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistica, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere Nota de prezentare si motivare nr. 54.942/2020 a Directiei generale de statistica economica din cadrul Institutului National de Statistica, presedintele Institutului National de Statistica emite urmatorul ordin:

Art. 1 Se aproba urmatoarele praguri valorice Intrastat pentru anul 2021: 900.000 lei pentru expedieri intra-UE de bunuri si, respectiv, 900.000 lei pentru introduceri intra-UE de bunuri.

Art. 2 Operatorii economici care in cursul anului 2020 au efectuat schimburi de bunuri cu statele membre ale Uniunii Europene a caror valoare anuala, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri, depaseste valoarea pragurilor Intrastat stabilite trebuie sa completeze si sa transmita la Institutul National de Statistica declaratii statistice Intrastat incepand cu luna ianuarie 2021.

Art. 3 In cursul anului 2021 pot deveni furnizori de date Intrastat si alti operatori economici care realizeaza schimburi intra-UE de bunuri a caror valoare cumulata de la inceputul anului depaseste pragurile Intrastat pentru anul 2021. Acesti operatori economici trebuie sa completeze si sa transmita declaratii statistice Intrastat incepand din luna in care valoarea cumulata de la inceputul anului 2021 a expedierilor si/sau a introducerilor intra-UE de bunuri depaseste pragurile Intrastat stabilite, separat pentru cele doua fluxuri, expedieri si, respectiv, introduceri de bunuri.

Art. 4 Prezentul ordin va fi pus in aplicare de catre directia de specialitate din cadrul Institutului National de Statistica.

Art. 5 La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 1.827/2019 privind pragurile valorice Intrastat pentru colectarea informatiilor statistice de comert intra-UE cu bunuri in anul 2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 940 din 22 noiembrie 2019.

Art. 6 Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Presedintele Institutului National de Statistica,

Tudorel Andrei

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 1026 din data de 4 noiembrie 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *