19Sep/16
money-1604921__180

Actiuni si obligatiuni

 

Actiunile = reprezinta fractiuni din capitalul social al unei societati si desemneaza raportul juridic dintre actionar (persoana care detine actiuni) si societatea emitenta.

Actiunile reprezinta instrumente financiare care confera detinatorilor calitatea de co-proprietari a asupra capitalului social al societati emitente.

Obligatiunile = titluri financiare ce ofera proprietarului dreptul de creanta asupra emitentului.